Just thinking · Quotes

Keep a green tree in your heart and a singing bird may come.

Chinese proverb –

If you are a bird, what are you looking for? What would cause you to visit a particular tree?

Perhaps, It was a good place to find food, protection from predators, or maybe a mate and a place to nest. You own song would be an announcement of sorts, letting the world know that you are here, looking to attract that special someone or something.

Câu hỏi ở đây là, làm thể nào để có thể giữ một cái cây xanh trong tim mình?

Một cái cây được nuôi dưỡng bởi mặt trời, bởi dinh dưỡng của đất, của không khí, của những cơn mưa mát lành. Đó là những điều kiện tối thiểu để lớn lên và phát triển.

Còn chúng ta, cũng được nuôi dưỡng bởi những yếu tố bên ngoài như chuyển động, không khí trong lành (có vẻ điều kiện này chưa thuyết phục lắm), những thức ăn dinh dưỡng và nhiều điều khác nữa. Bên cạnh đó, còn có yếu tố bên trong như những suy nghĩ tốt, suy nghĩ tích cực và niềm tin, cho nhận và bày tỏ tình cảm, một mục đích sống rõ ràng, và những sự đóng góp.

Với tôi, “Cây xanh trong trái tim” đề cập tới việc giữ cho trái tim mình, suy nghĩ của mình, cơ thể của mình luôn khỏe mạnh, và “tươi xanh” 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s