Books · Just thinking

Cuộc sống đối với tôi là quá ngắn để bận nuôi dưỡng sự hận thù hay ghi nhớ những lỗi lầm.

Jane Eyre _ Charlotte Bronte “Tôi không phải là chim, không có chiếc lồng nào có thể bẫy được tôi. Tôi là một người tự do, với một ý chí độc lập” _ Trích Tôi thích tính cách này của Jane (một người lúc nào cũng gắng sức duy trì sự quân bằng giữa bổn… Continue reading Cuộc sống đối với tôi là quá ngắn để bận nuôi dưỡng sự hận thù hay ghi nhớ những lỗi lầm.

Books · Discover from books · Just thinking

Đôi lúc đánh mất cân bằng vì tình yêu chính là một phần của cuộc sống cân bằng.

Trích: Ăn, cầu nguyện và yêu (Elizabeth Gilberth) Chúng ta được khuyên bảo nhiều cách để có thể cân bằng cuộc sống, ví dụ như: Học cách sống khôn ngoan với stress, đơn giản hóa mọi vấn đề, vui chơi, chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ, tình yêu, tình bạn, đồng nghiệp hay những sở… Continue reading Đôi lúc đánh mất cân bằng vì tình yêu chính là một phần của cuộc sống cân bằng.