Just thinking · Poems

Em biết

Bài thơ mình thích của Bùi Sim Sim Chừng nàoCòn nhiều người yêu em Em biếtMình là người sung mãn! Chừng nàoCòn mình anh yêu em Em biếtMình là người hạnh phúc Chừng nàoCòn mình em yêu em Em biếtMình là người bất lực! Cái tuổi thanh xuân đầy sung mãn, có thể hạnh phúc… Continue reading Em biết

Books · Just thinking · Poems

Thì đấy, đời tôi là vậy. Và tôi muốn cậu biết rằng, tôi vừa hạnh phúc, lại vừa buồn đau và tôi đang cố tìm hiểu, vì sao nó lại thế !

Steven Chobosky _ Đặc quyền của e thẹn “I am both happy and sad at the same time, and I'm still trying to figure out how that could be.” Câu trích này trong cuốn "The perk of being a wallflower" _ "Đặc quyền của e thẹn". Bên cạnh những khoảng khắc hạnh phúc hiện tại,… Continue reading Thì đấy, đời tôi là vậy. Và tôi muốn cậu biết rằng, tôi vừa hạnh phúc, lại vừa buồn đau và tôi đang cố tìm hiểu, vì sao nó lại thế !