Quotes

Danh ngôn hay về Tôn Giáo

Gom nhặt danh ngôn hay ^_^ Không thiên vị bất cứ tôn giáo nào (À, vẫn thiên về Phật Giáo 😛 ) Nhưng mở rộng quan điểm tìm hiểu những suy nghĩ của các bậc tiền bối.

Tôi là người vô đạo tới sâu sắc – điều này có phần như là một thứ tôn giáo mới
I am a deeply religious nonbeliever – this is a somewhat new kind of religion.
_Albert Einstein

Chính là trải nghiệm về những điều bí ẩn – thậm chí ngay cả khi lẫn trong niềm kính sợ – đã sản sinh ra tôn giáo.
It was the experience of mystery – even if mixed with fear – that engendered religion.
_Albert Einstein

Mê tín dị đoan đối với tôn giáo cũng giống như chiêm tinh học đối với thiên văn học, đứa con gái điên dại của bà mẹ thông minh. Những đứa con gái này đã thống trị thế giới quá lâu.
Superstition is to religion what astrology is to astronomy the mad daughter of a wise mother. These daughters have too long dominated the earth.
Voltaire(1694–1778) Nhà văn học, tác giả, bình luận gia, nhà thần luận và triết gia người Pháp.

Khi vấn đề là về tiền bạc, tất cả đều có chung một tôn giáo như nhau.
When it is a question of money, everybody is of the same religion.

Tôi phản đối mọi học thuyết tôn giáo không phù hợp với lý trí và xung đột với đạo đức.
I reject any religious doctrine that does not appeal to reason and is in conflict with morality.
Mahatma Gandhi (1869 – 1948) Nhà chính trị và lãnh đạo tinh thần người Ấn Độ.

Đừng khoe khoang rằng mình ngoan đạo chừng nào chưa có lòng thiện tâm đối với những người xung quanh.
Flatter not thyself in thy faith in God if thou hast not charity for thy neighbor.
Francis Quarles (1592 – 1644) Nhà thơ Anh được biết tới với cuốn sách biểu tượng với tiêu đề Emblems (Biểu tượng).

Mọi tôn giáo đều nên được chấp nhận… vì mỗi người phải tới thiên đường theo cách của mình.
All religions must be tolerated… for every man must get to heaven in his own way.
Friedrich II (1712 – 1786) Thành viên của Hoàng tộc nhà Hohenzollern, làm vua nước Phổ từ năm 1740 đến năm 1786.

Tôi càng nghiên cứu về tôn giáo, tôi càng tin rằng con người chẳng bao giờ tôn thờ cái gì khác ngoài chính mình.
The more I study religions the more I am convinced that man never worshiped anything but himself.
Richard Francis Burton (1821 – 1890) Nhà thám hiểm, nhà địa lý, nhà văn, nhà thơ, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, quân nhân và nhà ngoại giao người Anh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s