Quotes

Quotes hay của Thiền sư Nhất Hạnh (P1)

Trích dẫn …

“Hành động bất bạo động được sinh ra từ nhận thức về đau khổ, được nuôi dưỡng bởi tình thương, và chính là cách hiệu quả nhất để đối đầu với nghịch cảnh.”
“Nonviolent action, born of the awareness of suffering and nurtured by love, is the most effective way to confront adversity.”
— Thich Nhat Hanh (Love in Action: Writings on Nonviolent Social Change)


Nơi nào không có bùn thì không có sen.
Cũng như thế khổ đau và hạnh phúc nương vào nhau mà phát hiện.
Chạy trốn khổ đau để đi tìm hạnh phúc thì cũng như đi tìm hoa sen ở nơi không có bùn.

Sen và bùn cũng như trái và phải, hễ cái trái có đó là cái phải có đó cùng một lượt.
Nhờ tiếp xúc được với khổ đau, lắng nghe khổ đau thì ta mới làm phát hiện được cái hiểu biết và cái thương yêu. Hiểu biết và thương yêu là chất liệu làm nên hạnh phúc.
—Thầy Làng Mai (Con đường thánh thiện) — Thầy’s Dharma talk July 22nd, 2011 (Happiness is Made of Non-Happiness)


Người ta nói rằng Thượng Đế đã tạo nên con người theo hình ảnh của Thượng Đế.
Nhưng có thể là loài người đã tạo ra Thượng Đế bằng hình ảnh của loài người.
” It is said that God has created man in his own image. But it may be that humankind has created God in the image of humankind.
— Thich Nhat Hanh (Going Home: Jesus and Buddha as Brothers)


“Chỉ biết đau khổ thôi thì không đủ. Cuộc sống đầy khổ đau nhưng cũng rất tuyệt vời …
Làm thế nào có thể mỉm cười khi trong lòng đầy những buồn đau? Bạn hãy học cách mỉm cười với nỗi buồn của mình bởi vì bạn đâu phải chỉ là nỗi buồn ấy.
‘Suffering is not enough.
Life is both dreadful and wonderful…
How can I smile when I am filled with so much sorrow?
It is natural – you need to smile to your sorrow because you are more than your sorrow.’

– Thích Nhất Hạnh


Bạn chỉ đẹp khi là chính bạn. Bạn đâu cần sự công nhận của người khác. Bạn chỉ cần chấp nhận chính mình mà thôi.
‘To be beautiful means to be yourself. You don’t need to be accepted by others.
You need to accept yourself.’


Những hạt giống khổ đau trong ta có thể còn rất lớn, nhưng đừng đợi cho đến khi không còn khổ đau mới cho phép mình hạnh phúc.
“The seed of suffering in you may be strong,
but don’t wait until you have no more suffering before allowing yourself to be happy.”


Đừng nghĩ rằng những kiến thức bạn hiện có là bất biến, sự thật tuyệt đối. Tránh hẹp hòi và bị ràng buộc với những quan điểm bạn đang có. Thực hành tinh thần không cố chấp vướng mắc về quan điểm để có thể được cởi mở đón nhận quan điểm của người khác.
“Do not think the knowledge you presently possess is changeless, absolute truth.
Avoid being narrow-minded and bound to present views.
Learn and practice non-attachment from views in order to be open to receive others’ viewpoints.”

— Thich Nhat Hanh (Living Buddha, Living Christ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s