Just thinking · Poems

Chỉ để cho lòng dấu biệt ly?

Có lần tôi thấy một người yêuTiễn một người yêu một buổi chiềuỞ một ga nào xa vắng lắmHọ cầm tay họ bóng xiêu xiêu. ... Có lần tôi thấy một người điChẳng biết về đâu nghĩ ngợi gìChân bước hững hờ theo bóng lẻMột mình làm cả cuộc phân ly. ... Tôi đã từng… Continue reading Chỉ để cho lòng dấu biệt ly?