Just thinking · Songs

You’ll find more love than you’ve ever known

When you say nothing at all

A country song written by Paul Overstreet and Don Schlitz, entered the Hot Country Singles chart on September 17, 1988.

All day long I can hear people talking out loud
but when you hold me near you drown out the crowd.

Thích bản cover này điên đảo.

Jackie Keith Whitley (1954 – 1989) là ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ đã đưa tác phẩm lên đỉnh cao của nghệ thuật.
Trình bày trong Youtube: Bob và Clint Moffatt. (Endless Summer) _ Mình thật sự thích bản cover này.

Bản của chính Keith Whitley trình bày, cũng rất truyền cảm. Nhạc đồng quê thật sự làm mình thấy thoải mái.

The smile on your face lets me know that you need me
There’s a truth in your eyes saying you’ll never leave me
A touch of your hand says you’ll catch me if ever I fall
Now you say it best when you say nothing at all

Don’t close your eyes

A song written by Bob McDill, and recorded by American country music artist Keith Whitley. It was released in March 1988 as third single from his album of the same name.

I know you loved him
A long time ago
Even now in my arms
You still want him I know
But darling this time
Let your memories die
When you hold me tonight
Don’t close your eyes

Được trình bày bởi Keith Whitley

Nhưng bản cover sau mình thích hơn, chắc có cảnh quay thiết thực hơn :3

Don’t close your eyes, let it be me
Don’t pretend it’s him in some fantasy
Darling just once let yesterday go
And you’ll find more love than you’ve ever known
Just hold me tight when you love me tonight
Don’t close your eyes

Phải một tình yêu mãnh liệt lắm mới có thể nói ” Don’t close your eyes, let it be me”. Thực tại là “Anh”, chứ không phải là anh ta, nên hãy đừng nhắm mắt, hãy nhìn vào anh. Đừng giả vờ đó là anh ta trong ảo mộng. Hãy để quá khứ qua đi, dù chỉ 1 lần. Và em sẽ tìm thấy được nhiều tình yêu hơn em từng biết. Chỉ cần ôm chặt anh khi anh yêu em đêm nay. Don’t close your eyes !…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s