Discover from books · Idioms · Research

Đừng đếm gà trước khi trứng nở

Don’t count eggs before they hatch

You should not make plans that depend on something good happening before you know that it has actually happened
For example:
She wanted to buy a dress in case someone asked her to the dance, but I told her not to count her chickens before they hatched.

Giả sử tôi có 1 giỏ trứng gồm 10 quả gà, làm sao để đảm bảo được rằng, 10 quả trứng đó sẽ nở ra 10 con gà.

Một người phụ nữ mang sữa ra chợ bán. Cô đội trên đầu bình sữa to và bắt đầu suy nghĩ về những việc cô sẽ làm sau khi bán hết chỗ sữa. “Với số tiền này, mình sẽ mua 100 con gà rồi thả trong sân. Khi chúng lớn lên, mình sẽ bán số gà đó lấy tiền đổi quần áo và những vật dụng khác…”

Cô vẫn tiếp tục đi và không ngừng suy nghĩ về những việc sẽ làm kế tiếp, “Sau đó mình sẽ mua hai con dê non tại mỗi bãi cỏ gần nhà. Khi chúng lớn lên, mình sẽ bán lại với giá cao hơn”.

Tiếp tục suy nghĩ và tự nhủ với bản thân, “Sẽ sớm thôi, mình lại mua tiếp một con bò, rồi mình sẽ bán sữa để lấy tiền….” .

Đang mải mê với những suy nghĩ, bất chợt cô bị vấp phải một hòn đá và ngã nhào ra trước. Chiếc bình sữa bị đổ, vỡ vụn. Tất cả số sữa cô vất vả có được từ ngày hôm qua đã không còn. Không còn những mơ ước nào cả, cô ngồi sụp xuống và khóc.

Đừng vẽ ra viễn cảnh tươi sáng trước mắt, vì chưa chắc gì những gì bạn muốn sẽ thành hiện thực.
Bớt mơ mộng đi, và sống thực tế hơn đi!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s