Books · Discover from books · Psychology · Research

Tính cách Bovary (Bovarysme)

Nhân vật Emma Bovary trong cuốn Bà Bovary của nhà văn Gustave Flaubert . Nàng Emma Bovary, "tính cách Bovary" (bovarysme) trở thành một thành ngữ trong ngôn ngữ Pháp nói về sự khập khiễng giữa ảo vọng lãng mạn và cái tầm thường, thô kệch của cuộc sống. Emma Bovary Emma xuất thân từ… Continue reading Tính cách Bovary (Bovarysme)