Cau chuyen nho · Diary life · Just thinking

Câu chuyện nhỏ của tôi (01)

https://www.youtube.com/watch?v=fjtjs8ABkmw Anh đâu có muốn hai ta phải nghĩ nhiều Trong cơn gió cuốn đêm nay buông thật mỹ miều Lòng em như chiếc lá sau mưa giông đã nát tươm Dù anh không cố ý buông ra lời sát thương Đố em biết anh đang nghĩ gì Lúc đầu nghe Đen Vâu hát, mình… Continue reading Câu chuyện nhỏ của tôi (01)