Cau chuyen nho · Diary life

Câu chuyện nhỏ của tôi (02): Thể dục

Hôm nay là một ngày, như bao ngày khác, trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng, và mình vẫn thế, không buồn không vui, không buồn không tủi...Mọi người có chút lười biếng, bỏ lớp Yoga. Còn mình mình đâm ra cũng lười luôn. Nhưng mình vẫn cố duy trì thói quen thể dục, vì luôn… Continue reading Câu chuyện nhỏ của tôi (02): Thể dục