Cau chuyen nho · Diary life

Câu chuyện nhỏ của tôi (03)


Thay đổi nhỏ:

Thời gian gần đây, tầm 6, 7 tháng, mặt mình không hiểu sao lại nổi mụn, da sầm tối lại … ai cũng góp ý vài lời, nhưng mình đợt ấy không quan tâm đến bề ngoài lắm (bởi đang tập trung công việc 😀 )

Nhưng rồi bị nói nhiều quá cũng cố gắng chăm chút lại. Bên cạnh đó, mình đã không còn dùng son màu, không dùng Cushion nữa, thay vào đó mình dùng son gió và chống nắng mà thôi.

Nhiều khi nhìn cũng nhợt nhạt, nhưng tự nhiên mình nghĩ mình chả thiết tha gì việc ai nhìn mình hay không nữa 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s