Just thinking · Songs

You’ll find more love than you’ve ever known

When you say nothing at allA country song written by Paul Overstreet and Don Schlitz, entered the Hot Country Singles chart on September 17, 1988. All day long I can hear people talking out loud but when you hold me near you drown out the crowd. https://www.youtube.com/watch?v=VWH3GDikM9M Thích bản cover này điên đảo. Jackie Keith… Continue reading You’ll find more love than you’ve ever known

Just thinking · Poems

Chỉ để cho lòng dấu biệt ly?

Có lần tôi thấy một người yêuTiễn một người yêu một buổi chiềuỞ một ga nào xa vắng lắmHọ cầm tay họ bóng xiêu xiêu. ... Có lần tôi thấy một người điChẳng biết về đâu nghĩ ngợi gìChân bước hững hờ theo bóng lẻMột mình làm cả cuộc phân ly. ... Tôi đã từng… Continue reading Chỉ để cho lòng dấu biệt ly?

Philosophy · Research

Chủ nghĩa kinh nghiệm (P1)

Phần 1: Định nghĩa, nội dung và tổng quan của Chủ nghĩa kinh nghiệm (Empiricism) Nguồn: Internet 🙂 .1. Định nghĩa Chủ nghĩa kinh nghiệm hay chủ nghĩa duy nghiệm (Empiricism) là một khuynh hướng lý thuyết về tri thức triết học với đặc điểm nhấn mạnh vai trò của trải nghiệm. Trải nghiệm có… Continue reading Chủ nghĩa kinh nghiệm (P1)