Finance · Research

Câu chuyện về hạt lúa và bàn cờ vua

Một chút kiến thức về tài chính sẽ không đến nỗi khô khan đâu ha !Có thể kiến thức này không còn mới mẻ gì, nhưng mình muốn lưu lại để biết được, sức ảnh hưởng của nó là không hề nhỏ. Albert Einstein từng phát biểu:  “Lãi suất kép là kỳ quan thứ 8 của… Continue reading Câu chuyện về hạt lúa và bàn cờ vua