Finance · Research

Câu chuyện về hạt lúa và bàn cờ vua

Một chút kiến thức về tài chính sẽ không đến nỗi khô khan đâu ha !
Có thể kiến thức này không còn mới mẻ gì, nhưng mình muốn lưu lại để biết được, sức ảnh hưởng của nó là không hề nhỏ.

Albert Einstein từng phát biểu:  “Lãi suất kép là kỳ quan thứ 8 của Thế Giới. Những ai hiểu được nó từ đó sẽ kiếm được tiền, ai không hiểu sẽ phải trả chi phí cho điều đó”.

Câu chuyện về hạt lúa và bàn cờ vua & bài học về lãi suất kép

Ngày xửa ơi là xưa, có một  người đã tạo ra bàn cờ vua và giúp nhà vui thư giản và rèn luyện trí tuệ. Nên nhà vua muốn trọng thưởng ông xứng đáng!

Nhà ngươi muốn được thưởng gì?. Trẫm nhất định sẽ thưởng công nhà ngươi thật xứng đáng

Thần không ham thích con nhà thần là con ông cháu cha gì đâu. Cũng chẳng thích vàng bạc đô la. Thần chỉ muốn được thưởng lúa!

Nhà vua cười ha hả: “Được, nhà người cần bao nhiêu lúa?

Dân: Dạ, trên bàn cờ vua có 64 ô vuông. Thần chỉ cần số lúa là: Ô thứ nhất bỏ vào 1 hạt lúa. Ô thứ hai bỏ vào 2 hạt, ô thứ ba bỏ vào 4 hạt. ô thứ tư bỏ vào 8 hạt, cứ như vậy đến ô cuối cùng. (Tức là ô sau sẽ gấp đôi ô trước – được hiểu là con số lãi kép là gấp 2 sau mỗi ô)

Nhà vua nghĩ, mỗi hạt lúa thì bé tí tẹo, nhiều lắm số lúa chỉ là vài bao lúa, chỉ vài tốn vài trăm kg, có bao nhiêu với gia tài nhà vua: “Ta đồng ý thưởng cho nhà người điều ngươi muốn, lính đâu mở kho lương ra…”

Giải:

Ta có:

Ô thứ 1: Có số lúa 2^0  = 1

Ô thứ 2: Có số lúa 2^1  = 2

Ô thứ 3: Có số lúa 2^2  = 4

Ô thứ 4: Có số lúa 2^3 =  8

Ô thứ 64: Có số lúa là 2^63

Gọi S là tổng số lúa, thì ta có số hạt lúa là:

S  = (2^0 + 2^1 + 2^2+ 2^3 + ….+ 2^62+ 2^63)

2S = 2*(2^0 + 2^1 + 2^2+ 2^3 + ….+ 2^62+ 2^63)

2S = 2^1 + 2^2+ 2^3 + 2^4 ….+ 2^63+ 2^64

S= 2S-S =2^64 – 2^0

Số hạt lúa chính xác là:

S = 2^61-1 = S=2^64−1 = 18,446,744,073,709,551,615 (hạt lúa) = 18,4 tỷ tỷ hạt lúa!

Ở đây, Google: một hạt gạo nặng trung bình là 0.029 grams, tương đương:

Nếu quy ra số lúa trên tương đương: 536 tỷ tấn gạo!

Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO) ước tính tổng sản lượng ngũ cốc (gạo là 1 trong 5 loại ngũ cốc) thế giới năm 2018 lên 2,6 tỷ tấn.

Số lúa gạo đó, bằng số lương thực toàn bộ loài người hiện đại ta sản xuất trong hơn 2 thế kỷ!

Kiến thức và năng suất giống như lãi kép. Bạn càng biết nhiều, bạn càng học nhiều hơn; bạn càng học nhiều, bạn càng làm được nhiều; bạn càng làm được nhiều, bạn càng có nhiều cơ hội. Tôi không muốn cho bạn một con số cụ thể, nhưng đó là một con số rất cao. Với hai người có khả năng giống hệt nhau, một người làm việc tốt ngày này qua ngày khác để có thêm một giờ suy nghĩ sẽ có năng suất cao hơn rất nhiều trong suốt cuộc đời.” ~ Richard Hamming.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s