Books · Discover from books · For your information

FYI (for your information): Nước

1 bức ảnh được chụp ở Hàn Quốc năm 2019 Có một vài thông tin hay ho, mình thu gom được trong cuốn sách "Nhân tố Enzyme" của Bác sĩ "Hyromi Shinya" - người đầu tiên trên thế giới thực hiện đưa thiết bị nội soi, hay còn gọi là phương pháp Shinya vào khám… Continue reading FYI (for your information): Nước