Cau chuyen nho · Diary life · Just thinking · Songs

Over and over (Roule S’enroule).

https://www.youtube.com/watch?v=zr1clqPjJ6Y Bài cover đầu tiên được ghi hình, hơi lỗi đoạn đầu, và còn nhiều âm thanh nhiễu vì ghi âm bằng điện thoại :D. Một sự khởi đầu đáng được khích lệ đấy chứ :p Những tháng gần đây, mình đã đặt ra cho bản thân mình một "goal" mới, đó là, mỗi tháng… Continue reading Over and over (Roule S’enroule).