Diary life · Just thinking

Bức ảnh

Bức ảnh được được chụp vào 1 chiều nắng vàng, ở một thành phố đang bước vào mùa mưa nhưng chả có mưa vào chiều hôm đó. Ngồi trong phòng làm việc rất mát mẻ, nhưng khi nhìn ra ngoài trời cũng thấy thương cho những người dân đang lam lũ ngoài đường. Bức ảnh… Continue reading Bức ảnh