Cau chuyen nho · Diary life · YANA

Chương 29_040620: Keep myself up today.

"Không ảo tưởng và cũng chẳng bi quan, cuộc sống là như thế…Thật khó mà có thể cất cao giọng hát "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”. Không có nhiều niềm vui đến như thế để chúng ta lựa chọn. Tôi đã trải qua một cuộc sống gian khổ mới nghiệm ra rằng chính… Continue reading Chương 29_040620: Keep myself up today.