Books · Cau chuyen nho · Diary life · Just thinking · YANA

Chương 29_130620: Looking at the sunset.

Tại: Chương VI của cuốn The Little Prince (Le Petit Prince). Cuộc đối thoại giữa Little Prince (tôi sẽ gọi là Hoàng tử bé) và Antoine de Saint-Exupéry (tôi sẽ gọi là chú phi công). Cuộc đối thoại giữa 2 người xoay quanh việc "ngắm mặt trời lặn". Vào một buổi sáng nọ, Hoàng tử… Continue reading Chương 29_130620: Looking at the sunset.