Cau chuyen nho · Diary life · YANA

Chương 29_270620: Tâm lý trị liệu bằng cách chạy bộ mỗi sáng và đọc sách của Nguyễn Nhật Ánh mỗi đêm.

Hôm đó là một ngày thứ 6 bình thường đối với tôi, nhưng quan trọng đối với chị. Đó là ngày chị đi test hCG (loại hormone Chorionic gonadotropin trong cơ thể con người và được sản xuất ra trong thai kỳ). Ở tuổi 40, có con là niềm tin/niềm hy vọng duy nhất. Vào… Continue reading Chương 29_270620: Tâm lý trị liệu bằng cách chạy bộ mỗi sáng và đọc sách của Nguyễn Nhật Ánh mỗi đêm.