For your information · Research · Tips · YANA

Chương 30_270720: Tác phẩm Ikebana đầu tay

Tác phẩm đầu tay: Cắm hoa theo phong cách Ikebana của Nhật Bản. Tôi gọi phong cách đó là "Tinh Hoa của sự Tinh Tế". Tất nhiên tác phẩm của tôi còn dở lắm nhưng hôm nay tôi vui lắm, vì cảm nhận được nét gì đó Nghệ Thuật trong tác phẩm của mình. Ikebana… Continue reading Chương 30_270720: Tác phẩm Ikebana đầu tay