Cau chuyen nho · Diary life · For your information · Just thinking · Research · Songs · YANA

Lối sống Hygge và Quy tắc Jante

Mấy tháng trước tôi có nói về một số lối sống nổi bật đang diễn ra hiện tại. Hôm nay tôi muốn nhắc lại đôi nét lối sống Hygge (đọc là Hoo-ga), một lối sống ấm áp của người dân Bắc Âu, và đi kèm theo đó là Quy tắc Jante - quy tắc bộ… Continue reading Lối sống Hygge và Quy tắc Jante

Cau chuyen nho · Diary life · YANA

Chương 29_140720: Chicken soup for the soul.

2 tuần nay, tôi bận bù đầu với công việc. Tôi tạm nghỉ khóa học tiếng anh, không học ôn bài CIA, cũng như không viết được đôi dòng tâm sự nào. Tôi bị cuốn theo công việc. Tôi thấy mình vẫn chưa hoàn thành tốt nó. Điều đó cũng không đáng nghiêm trọng lắm,… Continue reading Chương 29_140720: Chicken soup for the soul.