Letters to myself

Bức thư thứ 6. (6th letter)

HCM 040820

Đó là trách nhiệm của bạn, cách bạn sống, cách bạn trải nghiệm cuộc sống thường nhật. Nếu bạn muốn hoà bình, bạn phải sống hoà bình, không ghét nhau, không ganh tị, không tìm kiếm quyền lực, không miệt mài cạnh tranh. Bởi nếu thoát khỏi những hẹp hòi đó, bạn sẽ có tình yêu. Chỉ có một tâm trí có khả năng yêu thương mới biết được sống bình yên là gì.

Lá thư thứ 6 gửi cho chính mình. #Tôi sẽ viết được bao nhiêu lá thư cho chính mình nhỉ?


HCM 040820

It’s your responsibility, the way you live, the way you experience the diary life. If you want a peaceful life, you must live peacefully, no jealous, no hate to each other, no seek the power, no steep in competition. Because if you get rid of those demanding, you will have love. There is only one mind capable of love knows what to live peacefully is.

The 6th letter for myself. #How many letter will I write to myself?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s