Letters to myself

Bức thư thứ 7. (7th letter)

“Hãy nói yêu thôi – Đừng nói yêu mãi mãi”

“Giữa những người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin. Tin và được tin. Như thế, yêu chưa phải là “kết cục có hậu” của một đời người. Yêu, mới chỉ là một nửa chặng đường dài mà thôi.”

Lá thư thứ 7 gửi cho chính mình. #Tôi sẽ viết được bao nhiêu lá thư cho chính mình nhỉ?


“Just say love, don’t say love forever

“Between strangers, we need an acquaintance. Among of relatives, I need a Lover. Between lovers, we need someone who understands. Among those who understand, we need a believer. Believe and be believed. Thus, love is not the “happy ending” of a life. Love, it’s only half the way.

The 7th letter for myself. #How many letter will I write to myself?

One thought on “Bức thư thứ 7. (7th letter)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s