Cau chuyen nho · Diary life · YANA

Chương 30_080820: PLUR

00:01 Am ngày 08/08

Sau khi dành 1,5 tiếng ngấu nghiến cuốn sách Tỷ Phú Bán Giày (Tony Hsieh), tôi nghĩ mình phải viết ra vài ý hay mà mình thích trước khi chìm sâu vào giấc ngủ và sẽ dậy trễ vào buổi sáng.

PLUR

Ai cũng biết cụm từ này viết tắc của P (peace – hoà thuận), L (Love – tình yêu), U (Unity – đoàn kết), R (Respect – tôn trọng).

Thế mà tôi giờ mới khám phá ra nó đấy!!

Đó dường như là một Văn hoá/cách ứng xử ta nên ghi nhớ và áp dụng trong cuộc sống.

# 1

Về mặt tâm lý học, rất khó vượt qua sự trì trệ. Nếu không chủ tâm và nỗ lực, tính trì trệ luôn dành chiến thắng.

# 2

Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng bạn sẽ ở vị trí thương thuyết tốt nhất nếu bạn không quan tâm đến kết quả là gì và bạn không thua.

# 3

Nếu bạn không biết mình muốn làm gì thì ít nhất bạn phải biết điều bạn không muốn làm là gì.

Chúc cả thế giới ngủ ngon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s