Travel · YANA

Chương 30_090820: Nhớ Tây Bắc trong một buổi sáng bình yên.

Việt Nam Cố Lên Sáng nay đối với tôi thật yên bình. Một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Dù chỉ mới có 9h10 AM nhưng tôi sẽ dành cả buổi sáng chủ nhật để viết blog này, đọc sách và một số việc khác tôi yêu thích. Tôi không muốn nghĩ đến deadline của… Continue reading Chương 30_090820: Nhớ Tây Bắc trong một buổi sáng bình yên.