Letters to myself

Bức thư thứ 9. (9th letter)

9:07 PM 12/08/2020 HCM

Như chờ tình đến rồi hãy yêu.

Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng khoảng ngừng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa.
Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự đợi chờ. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống, như chờ tình đến rồi hãy yêu.

Bức thư thứ 9 dành cho chính mình.


9:07PM August 12th,2020 HCM City.

Like waiting for love to come and fall in love.

Don’t be impatient to see other plants showing off their flowers. Please calm down. Wait for your time. Take advantage of this pause to enrich yourself and learn to discover what will happen. If you know contemplation, waiting time is never meaningless.
So, no matter how quickly life flies, you remember to save time in your silent pauses life for waiting. Not only like waiting for the green light to light up at an intersection, but waiting for the wine to ripen and then drink, like waiting for love to come and fall in love.

The 9th letter for myseft.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s