Letters to myself

[13th letter] Bức thư thứ 13.

At work. 1h51 PM. 270820.

Khi đọc cuốn tiểu thuyết Suối nguồn dày gần 1200 trang của Ayn Rand, tôi chỉ nhớ có 1 câu duy nhất: “Nếu muốn nói “Anh yêu em” thì phải nói Anh trước đã.

Tôi yêu thích triết lý đó quá chừng. Vì nó làm tôi vỡ ra nhiều thứ, giống như bài học về hạnh phúc của thầy tôi. Rằng để yêu người thì trước hết chúng ta phải biết yêu mình, phải trân trọng và giữ gìn niềm hạnh phúc của chính mình. Rằng ta phải bồi đắp chính bản thân ta thành một con người tốt đẹp và cảm nhận được niềm hạnh phúc, trước khi nghĩ đến việc mang đến hạnh phúc cho bất cứ ai hay đóng góp điều tốt đẹp gì cho xã hội.

Bởi vì, bạn biết đó, chúng ta không thể mang đến cho người khác thứ mà ta không có.

Bức thư thứ 13 gửi cho chính mình.


At work. 1h51 PM. 270820.

When I read Ayn Rand’s 1200 page novel named “The Fountainhead”, I remember only one sentence: “If you want to say “I love you”, you must say “I” first.”

I love that philosophy so much because it broke me up a lot, like my teacher’s lessons of happiness. That to love people, we must first love ourselves, must cherish and preserve our happiness. That we must build ourselves into a good person and feel happiness before thinking of bringing happiness to anyone or contributing anything good to society.

Because, you know, we can’t give others something we don’t have.

The 13th letter for myself.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s