Letters to myself

[14th letter] Bức thư thứ 14.

At work. 3h30PM 280820.

Khi còn trẻ thơ, chúng ta đã học cách cảm nhận về bản thân và cuộc sống thông qua phản ứng của những người lớn xung quanh. Đó là cách nhìn nhận về bản thân và thế giới mà bạn đã học được. Thế nên, nếu bạn từng sống với những người luôn cảm thấy bất hạnh, lúc nào cũng lo sợ, mặc cảm và giận dữ, bạn sẽ học từ họ rất nhiều những suy nghĩ tiêu cực về bản thân và về thế giới xung quanh, kiểu như: “Tôi không bao giờ làm đúng điều gì cả.”; “Là lỗi của tôi.”; “Nếu tức giận thì tôi là người xấu.” Những niềm tin kiểu này sẽ tạo ra một cuộc sống chán nản và tuyệt vọng.

Bức thư thứ 14 gửi cho chính mình.


At work. 3h30PM 280820

As children, we learned to feel about ourselves and our lives through the reactions of the adults around us. That is how you see yourself and the world that you have learned. So, if you have lived with people who feel unhappy, fearful, guilty, and angry all the time, you will learn from them a lot of negative thoughts about yourself and the world around you, like: “I never do anything right.”; “My fault.”; “If I’m angry, I’m a bad person.” These beliefs will create a life of depression and despair.

The 14th letter for myself.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s