YANA

Chương 30_110920: Giá cổ phiếu, rượu mơ, thèm ăn và -13$.

Trước khi đi vào nội dung của bài viết, tôi muốn tưởng niệm những nạn nhân xấu số của vụ khủng bố 11-9 cách đây 19 năm. Đồng thời, tôi hy vọng người dân cũng như đất nước Mỹ sẽ nhanh chóng hồi phục tinh thần cũng như kinh tế sau trận Đại Dịch Covid… Continue reading Chương 30_110920: Giá cổ phiếu, rượu mơ, thèm ăn và -13$.