Films · My Sunday · Short story · YANA

Chương30_270920: No title #1

Có những lúc mình chả biết viết gì nhưng mình cũng cố gắng "câu chữ hoá" những chuyện đời thường rất đỗi bình thường. Đặt cuộc sống của em vào tay của em và làm cho chủ nhật này tuyệt vời! - là một lời chúc mình lấy được trên mạng. Đối với một người… Continue reading Chương30_270920: No title #1