My Sunday · Short story

[SS#7] Tôi yêu Hà Nội, nhưng tôi chọn thủy chung với Sài Gòn.

Mình vào Sài Gòn (SG) cũng đã hơn 6 năm nay rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Trước thời điểm mình đặt chân vào SG, mình đã không nghĩ mình sẽ sống ở một vùng đất quá xa bố mẹ mình như thế này. Năm 2014, lúc đó mình vừa ra trường được một năm,… Continue reading [SS#7] Tôi yêu Hà Nội, nhưng tôi chọn thủy chung với Sài Gòn.