Cau chuyen nho · Diary life · Short story · YANA

My Podcast: Yana – You are not alone.

Tèn tén ten. My Podcast đã ra đời... https://anchor.fm/yana-van-nguyen https://open.spotify.com/show/0pUoe0wJBRwCUEsJ2SmPWn PODCAST CỦA MÌNH TRÊN SPOTIFY - Tên: Yana - you are not alone. Hôm nay mình muốn giới thiệu về một trang Podcast của mình vừa ra đời trong cuối tháng 9 vừa rồi. Mình đã rất hào hứng về nó. Mình là một người… Continue reading My Podcast: Yana – You are not alone.