Letters to myself

[21st letter] Bức thư thứ 21.

Everything is simpler than we think, life can even be said to be like a kiss. It could be worse or better than the kiss before it can make you happy, it can also make you disillusioned. It can make you realize you love or realize you don’t love at all. It contains secrets that you will only discover after you are done.


HCM City. 08/11/20.

Mọi thứ đơn giản hơn chúng ta tưởng, thậm chí có thể nói rằng cuộc đời này giống một nụ hôn. Nó có thể tệ hơn hay tuyệt vời hơn nụ hôn trước đó.Nó có thể kiếm bạn hạnh phúc cũng có thể làm bạn vỡ mộng. Nó có thể khiến bạn nhận ra mình yêu hay nhận ra mình hoàn toàn không yêu. Nó chứa đựng những bí mật mà bạn chỉ khám phá được sau khi đã hoàn thành.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s