Letters to myself

[23rd letter] Bức thư thứ 23.

Accepting and approving oneself in the present moment is the key for people who change positively in many different areas of our lives. In my opinion, I love myself, should start from a job of never scrutinizing or criticizing myself for anything. The incident will only lock us into the models we want to change. Learning and being gentle with yourself will help you get rid of that model. Remember that you have been criticizing yourself for many years; But, that didn’t help. So try to accept yourself and wait for the good to come.


HCM, 02/12/2020.

Chấp nhận và tán thành bản thân ngay trong khoảnh khắc hiện tại là chìa khóa chính yếu cho những thay đổi tích cực trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Theo tôi, yêu thương bản thân nên bắt đầu từ việc không bao giờ phán xét hay chỉ trích bản thân vì bất cứ điều gì. Sự chỉ trích sẽ khóa chặt chúng ta vào mẫu người mà ta đang muốn thay đổi. Việc thấu hiểu và cư xử dịu dàng với bản thân sẽ giúp ta thoát ra khỏi mẫu người ấy. Hãy nhớ rằng bạn đã tự chỉ trích mình trong rất nhiều năm rồi; song, điều đó chẳng giúp ích gì. Thế nên hãy thử chấp nhận bản thân và chờ đợi những điều tốt đẹp đến.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s