Books · YANA

Chương 30_300121: How to sit?

Liệu chúng ta đã ngồi đúng cách chưa? Cuốn sách ngoại văn của Thầy Thích Nhất Hạnh Hôm nay mình tranh thủ ghé cửa hàng sách Cá Chép ở đường NTMKhai, nơi mà ngày xưa mình hay lui tới. Mình thường đi 1 vòng hết cả 4 lầu cửa hàng và cuối cùng dừng lại… Continue reading Chương 30_300121: How to sit?