YANA

Chương 30_090321: 1 giờ đọc xong cuốn sách.

Sau khi ngỏ lời mượn cuốn sách này về đọc với deadline tự mình đặt ra - chỉ trong 1 tiếng đồng hồ tối nay - mình có nói với em Vĩ - đồng nghiệp rằng “sách này chắc là in lậu em ạ, chị thấy bìa trước bìa sau thừa thiếu mất cân đối,… Continue reading Chương 30_090321: 1 giờ đọc xong cuốn sách.