Letters to myself

[28th letter] Bức thư thứ 28.

Khi bạn không cần một người nào cả, khi bạn hoàn toàn đủ với bản thân, khi bạn có thể cô đơn và hạnh phúc và sung sướng, thì tình yêu là có thể. Nhưng rồi, bạn cũng không thể chắc chắn rằng tình yêu của người khác có thật hay không – bạn có thể chắc chắn về một điều duy nhất: liệu tình yêu của bạn có thật hay không. Làm thế nào bạn có thể chắc chắn về người kia? Nhưng sau đó bạn không có nhu cầu nghĩ về điều đó nữa.

Sự lo lắng liên tục về tình yêu của người khác có thật hay không chỉ đơn giản cho thấy một điều: tình yêu của bạn không có thật. Nếu không, tại sao phải lo lắng về nó? Thưởng thức nó trong khi nó kéo dài, được bên nhau trong khi bạn có thể được với nhau! Đó là một tiểu thuyết, nhưng bạn cần tiểu thuyết.”

– Trích từ triết lý của Thiền Sư Osho –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s