YANA

Chương 30_120421: Nhiều khi thấy mình cạn chữ.

Nghĩ cũng thấy chán, nhiều khi mở máy ra để viết nhưng rồi lại đóng máy lại. Hoặc nhiều khi viết xong một bài viết nhưng chỉ lưu bản nháp và để đó không sửa hay đăng bài. Bởi vì 03 lý do chính: Không muốn nói về chuyện công việc, mối quan hệ công… Continue reading Chương 30_120421: Nhiều khi thấy mình cạn chữ.