Writing Challenge

Một lời khuyên dành cho người khác?

Tôi thấy mình chưa đủ “lớn” để khuyên ai điều gì cả! Tuy nhiên, tôi và các anh chị đồng nghiệp hay bàn luận về chuyện gia đình và thường chia sẻ quan điểm cá nhân. Tôi nhớ có một lần or hai lần gì đó, tôi có nói với anh đồng nghiệp hơn tôi 2 tuổi về việc chọn vợ/người yêu. Tôi không nghĩ đó là lời khuyên, nhưng đó là cái tôi nhớ được khi đọc câu hỏi này. Và cho nó là khuyên đi, thì nó là thế này.

Tuỳ vào quan điểm sống và cuộc sống riêng anh muốn có sau này, nhưng điều đó không hoàn toàn phụ thuộc vào anh mà còn là người yêu/vợ của mình nữa. Vậy có 2 ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của anh là chính anh và bạn đời của anh! Phần về anh thì tự anh hiểu chính mình, cần những điều cơ bản nào tốt cho cả hai và điều gì tốt cho mình. Còn về bạn đời của anh, hãy tìm người đủ thông minh để hiểu những điều anh vừa hiểu.

Tôi như bị “ai đó” nhập và nói như một cô nàng triết gia vậy. Tôi nói xong làm ai cũng cười, và tôi thấy vui vì điều đó. Còn về phần anh đồng nghiệp, ảnh nói:
– Đến anh còn chưa hiểu/chưa tin chính mình!?
– Anh phải tìm người đủ thông minh để giúp anh hiểu thêm/tin thêm về bản thân!
– Làm sao để biết người đó đủ thông minh để hiểu mình?
– Em tin anh đủ thông minh để biết điều đó! =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s