Writing Challenge

Một ý tưởng/suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu bạn?

Thật ra thì ý tưởng/suy nghĩ của tôi nảy sinh ra trong đầu tôi mỗi ngày. Ý tưởng nhỏ, ý tưởng to, ý tưởng kỳ cục, ý tưởng dễ thương... có những điều tôi đã làm được, có những điều tôi vẫn chưa, và có những điều tôi để trong tủ và khoá trái lại.… Continue reading Một ý tưởng/suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu bạn?