Writing Challenge

Điều tồi tệ bạn đã từng làm.

Đó là lời nói xúc phạm đến người khác. Tôi đã làm điều tồi tệ đó và tôi còn nhớ mãi đến tận bây giờ và tôi sẽ không bao giờ làm điều tương tự như vậy.

Tôi không đi vào chi tiết. Nhưng tôi muốn được biện minh cho những ngày tháng non trẻ của mình. Ai cũng phạm phải những sai lầm, gây tổn thương cho người khác hay cho chính bản thân mình.

Ai cũng có những bài học cần phải học, thật may là tôi đã học được điều đó sớm để những quãng thời gian này về sau, tôi sẽ trân trọng hơn những điều mình có và những điều người khác có.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s