Books · How to ...

LOVING KINDNESS

The first element of true love is loving kindness. The essence of loving kindness is being able to offer happiness. You can be the sunshine for another person. You can’t offer happiness until you have it for yourself. So build a home inside by accepting yourself and learning to love and heal yourself.

Learn how to practice mindfulness in such a way that you can create moments of happiness and joy for your own nourishment. Then you have something to offer the other person.

Thich Nhat Hanh – How to Love (Mindfulness essentials) (2014)


LÒNG YÊU THƯƠNG

Yếu tố đầu tiên của tình yêu đích thực là lòng nhân ái. Bản chất của lòng nhân ái là có thể cung cấp hạnh phúc. Bạn có thể là ánh nắng mặt trời cho một người khác. Bạn không thể mang lại hạnh phúc cho đến khi bạn có nó cho riêng mình. Vì vậy, hãy xây dựng một tổ ấm bên trong bằng cách chấp nhận bản thân và học cách yêu thương và chữa lành bản thân.

Học cách thực hành chánh niệm theo cách mà bạn có thể tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc và vui vẻ cho sự nuôi dưỡng của chính bạn. Sau đó, bạn có một cái gì đó để cung cấp cho người kia.

The end

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s