Books · How to ...

RESPECT AND TRUST

Along with the traditional four elements of true love—loving kindness, compassion, joy, and equanimity—there are two more elements: respect and trust. These elements can be found in the four, but it helps to mention their names. When you love someone, you have to have trust and confidence. Love without trust is not yet love. Of course, first you have to have trust, respect, and confidence in yourself. Trust that you have a good and compassionate nature. You are part of the universe; you are made of stars. When you look at your loved one, you see that he is also made of stars and carries eternity inside. Looking in this way, we naturally feel reverence. True love cannot be without trust and respect for oneself and for the other person.


TÔN TRỌNG VÀ TIN TƯỞNG

Cùng với bốn yếu tố truyền thống của tình yêu đích thực – lòng nhân ái, từ bi, niềm vui và sự bình đẳng – còn có hai yếu tố nữa: tôn trọng và tin tưởng. Những yếu tố này có thể được tìm thấy trong bốn yếu tố, nhưng nó sẽ giúp đề cập đến tên của chúng. Khi yêu ai đó, bạn phải có lòng tin và sự tự tin. Yêu mà không tin tưởng thì chưa phải là yêu. Tất nhiên, đầu tiên bạn phải có sự tin tưởng, tôn trọng và tự tin vào bản thân. Hãy tin tưởng rằng bạn có một bản chất tốt và giàu lòng trắc ẩn. Bạn là một phần của vũ trụ; bạn được tạo ra từ các ngôi sao. Khi bạn nhìn vào người thân yêu của mình, bạn sẽ thấy người ấy cũng được tạo nên từ những vì sao và mang trong mình sự vĩnh hằng. Nhìn theo cách này, chúng ta tự nhiên cảm thấy tôn kính. Tình yêu đích thực không thể thiếu sự tin tưởng và tôn trọng đối với bản thân và đối phương.

The end

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s