Books · How to ...

SPIRITUAL PRACTICE

Spirituality doesn’t mean a blind belief in a spiritual teaching. Spirituality is a practice that brings relief, communication, and transformation. Everyone needs a spiritual dimension in life. Without a spiritual dimension, it’s very challenging to be with the daily difficulties we all encounter. With a spiritual practice, you’re no longer afraid. Along with your physical body, you have a spiritual body.

The practices of breathing, walking, concentration, and understanding can help you greatly in dealing with your emotions, in listening to and embracing your suffering, and in helping you to recognize and embrace the suffering of another person. If we have this capacity, then we can develop a real and lasting spiritual intimacy with ourselves and with others.

THỰC HÀNH TINH THẦN

Tâm linh không có nghĩa là một niềm tin mù quáng vào một giáo lý tâm linh. Tâm linh là một thực hành mang lại sự nhẹ nhõm, giao tiếp và chuyển hóa. Mọi người đều cần một chiều hướng tâm linh trong cuộc sống. Không có chiều kích tâm linh, thật khó khăn khi phải đối mặt với những khó khăn hàng ngày mà tất cả chúng ta gặp phải. Với một thực hành tâm linh, bạn không còn sợ hãi nữa. Cùng với cơ thể vật chất của bạn, bạn có một cơ thể tinh thần.

Thực hành thở, đi bộ, tập trung và hiểu biết có thể giúp bạn rất nhiều trong việc đối mặt với cảm xúc, lắng nghe và đón nhận nỗi khổ của bạn, cũng như giúp bạn nhận ra và đón nhận nỗi khổ của người khác. Nếu chúng ta có khả năng này, thì chúng ta có thể phát triển một sự gần gũi thiêng liêng thực sự và lâu dài với bản thân và với những người khác.

The end

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s