Books · How to ...

ATTENTION

As long as we’re rejecting ourselves and causing harm to our bodies and minds, there’s no point in talking about loving and accepting others. With mindfulness, we can recognize our habitual ways of thinking and the contents of our thoughts. Sometimes our thoughts run around in circles and we’re engulfed in distrust, pessimism, conflict, sorrow, or jealousy. This state of mind will naturally manifest in our words and actions and cause harm to us and to others. When we shed the light of mindfulness on our habitual thought patterns, we see them clearly. Recognizing our habits and smiling to them is the practice of appropriate mental attention, which helps us create new and more beneficial neural pathways.


CHÚ Ý

Miễn là chúng ta đang từ chối bản thân và gây tổn hại cho cơ thể và tâm trí của mình, thì chẳng ích gì khi nói về việc yêu thương và chấp nhận người khác. Với chánh niệm, chúng ta có thể nhận ra cách suy nghĩ theo thói quen và nội dung của suy nghĩ. Đôi khi suy nghĩ của chúng ta quay vòng vòng và chúng ta chìm trong sự ngờ vực, bi quan, xung đột, buồn phiền hoặc ghen tị. Trạng thái tâm trí này sẽ tự nhiên biểu lộ trong lời nói và hành động của chúng ta và gây hại cho chúng ta và cho người khác. Khi chúng ta soi sáng chánh niệm vào các kiểu suy nghĩ theo thói quen của mình, chúng ta sẽ thấy chúng rõ ràng. Nhận ra thói quen của chúng ta và mỉm cười với chúng là cách thực hành sự chú ý phù hợp về mặt tinh thần, cái sẽ giúp chúng ta tạo ra các con đường thần kinh mới và có lợi hơn.

The end

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s