Books · How to ...

JOY IS HEALING

If a relationship can’t provide joy, then it’s not true love. If you keep making the other person cry all day, that’s not true love. Offer only the things that can make the other person happy. You should know the real needs of that person.

Practice and learn how to generate a feeling of joy, a feeling of happiness with your in-breath, your out-breath, and your steps. If you have enough understanding and love, then every moment—whether it’s spent making breakfast, driving the car, watering the garden, or doing anything else in your day—can be a moment of joy.


NIỀM VUI LÀ SỰ CHỮA LÀNH

Nếu một mối quan hệ không thể mang lại niềm vui, thì đó không phải là tình yêu đích thực. Nếu bạn cứ khiến người kia khóc cả ngày thì đó không phải là tình yêu đích thực. Chỉ đưa ra những điều có thể làm cho người kia hạnh phúc. Bạn nên biết nhu cầu thực sự của người đó.

Thực hành và học cách tạo ra cảm giác vui vẻ, cảm giác hạnh phúc bằng hơi thở vào, hơi thở ra và bước đi của bạn. Nếu bạn có đủ sự hiểu biết và tình yêu thương, thì mỗi khoảnh khắc — cho dù đó là dành cho bữa sáng, lái xe, tưới vườn hay làm bất cứ việc gì khác trong ngày — đều có thể là một khoảnh khắc của niềm vui.

The end

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s