Internal Audit · Skills · Work

Tổng quan về nghề Kiểm toán nội bộ

Đây là công việc chính của mình, hiện tại mình đang là kiểm toán viên nội bộ của một công ty lớn. Với khối lượng công việc khá nhiều, thời gian làm việc cũng có nhiều áp lực, tuy nhiên mình rất yêu công việc này. Dù đôi khi mình cảm thấy thật mệt, nhưng đó chỉ là những cảm xúc ai cũng phải có trong công việc. Điều quan trọng ở công việc này cho bản thân bạn nhiều hơn bạn nghĩ.

Dù mình mới dấn thân vào nghề hơn 2 năm, nhưng vì yêu nghề, và cố gắng trau dồi các kỹ năng, nên qua đây, mình sẽ dành một góc nhỏ của Blog này để viết về nghề này bao gồm các lý thuyết cũng như kỹ năng cần có, những tình huống công việc cụ thể để mọi người – những ai có ý định theo đuổi nghề này, có được cái nhìn chi tiết và tìm được niềm vui trong nghề.

****

Overview of the Internal Audit profession.

1. Kiểm toán nội bộ là gì?

Theo IIA, Viện Kiểm toán Nội bộ: “Kiểm toán nội bộ là hoạt động đánh giá và tư vấn độc lập trong nội bộ tổ chức, được thiết kế nhằm cải tiến và làm tăng giá trị cho các hoạt động của tổ chức đó. Giúp tổ chức đạt được các mục tiêu bằng việc đánh giá và cải tiến một cách hệ thống và chuẩn tắc tính hiệu lực của quy trình quản trị, kiểm soát và quản lý rủi ro.” IIA là tổ chức nghề nghiệp dành cho kiểm toán viên nội bộ thành lập năm 1941 có trụ sở chính tại Hoa Kỳ và hơn 122.000 hội viên trên toàn cầu.

2. Giá trị đóng góp

Là công cụ giúp phát hiện và cải tiến những điểm yếu của hệ thống quản lý doanh nghiệp, rõ ràng kiểm toán nội bộ đem lại cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích. Nhờ nó mà Ban giám đốc và Hội đồng quản trị có thể kiểm soát hoạt động và quản lý rủi ro tốt hơn một khi quy mô và độ phức tạp của doanh nghiệp vượt quá tầm kiểm soát trực tiếp của một nhóm người. Có kiểm toán nội bộ như thêm “tai, mắt” cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Điều này làm tăng niềm tin của cổ đông vào chất lượng quản lý và kiểm soát nội bộ, tăng giá trị doanh nghiệp.

Thực tiễn trên thế giới cho thấy, các công ty có kiểm toán nội bộ thì thường khả năng gian lận thấp và hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn.

3. Đặc thù của nghề

Có nhiều ý kiến khác nhau về vị trí của kiểm toán nội bộ, nhưng có hai quan điểm chính là: Một là Kiểm toán nội bộ thuộc Ủy ban Kiểm toán do Đại hội đồng cổ đông bầu chọn, có trách nhiệm giám sát cả hoạt động của hội đồng quản trị và ban giám đốc.

Hai là Kiểm toán nội bộ do tổng giám đốc bổ nhiệm sau khi được phê chuẩn của hội đồng quản trị, có trách nhiệm kiểm toán mọi hoạt động công ty theo chỉ đạo của tổng giám đốc. Như vậy, dù theo quan điểm nào thì kiểm toán nội bộ cũng là một trong những cấp kiểm soát cao nhất công ty, báo cáo trực tiếp cho ban kiểm soát, hội đồng quản trị và tổng giám đốc.

Theo quan điểm trước đây, kiểm toán nội bộ tập trung vào công tác kiểm tra kế toán, thông tin tài chính của công ty. Ngày nay, đối tượng của kiểm toán nội bộ gần như là toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp.

4. Nội dung công việc

– Nhà tư vấn kiểm soát và kiểm toán cho giám đốc điều hành và các giám đốc chức năng trong công ty.

– Giám sát tiến trình vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ và nhận dạng mọi cơ hội cải tiến hệ thống này. Đánh giá nguồn lực công ty để sử dụng phù hợp tránh lãng phí, thất thoát. Làm việc với kiểm toán độc lập của công ty về những vấn đề liên quan. Đề xuất chính sách bảo vệ tài sản và quản lý rủi ro.

– Kiểm toán tuân thủ pháp luật, nội quy và chính sách điều hành. Góp phần đảm bảo hoạt động công ty tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp với đạo đức kinh doanh. Đảm bảo các chức năng của công ty được thực hiện nghiêm chỉnh, vận hành hợp lý.

– Thực hiện một phần chức năng kiểm soát tài chính. Kiểm tra chất lượng thông tin, báo cáo kế toán. Rà soát tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính.

5. Các kỹ năng cần có của một Kiểm toán viên.

Tố chất phải có để trở thành kiểm toán viên nội bộ chuyên nghiệp: Thông minh, nhạy bén nhưng phải kiên nhẫn, cẩn thận. Thận trọng nhưng quyết đoán. Có óc phân tích và phê phán.

Đam mê nghề nghiệp, đặc biệt là thích khám phá rủi ro, sai sót, gian lận. Có kỹ năng giao tiếp và khai thác thông tin tốt.

6. Các tài liệu liên quan

Tham khảo các nguồn sau:

Trang web về nghề Kiểm toán nội bộ nè: https://kiemtoannoibo.org.vn/

Bài viết này rất hay liên quan đến nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về công tác Kiểm toán nội bộ: https://www.pwc.com/vn/en/media/media-articles/190610_dtck_column1_ia.pdf

THÔNG TƯ: BAN HÀNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NỘI BỘ VIỆT NAM VÀ CÁC NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN NỘI BỘ: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/Thong-tu-8-2021-TT-BTC-chuan-muc-kiem-toan-noi-bo-Viet-Nam-428959.aspx

Trang web nước ngoài:
https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx
https://global.theiia.org/Pages/globaliiaHome.aspx

Các tài liệu tham khảo:

+ IPPF-standards (International Standards for the Professional Practice of Internal Audit – Chuẩn mực quốc tế về thực hành chuyên môn KTNB (chuẩn mực))
+ Model internal audit activity charter IIA
+ International Professional Practical Framework (IPPF)
(Các tài liệu này đều có sẵn trên mạng, nếu cần thêm thông tin gì, hãy contact với mình nhé)

– The end –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s