Others · Research · Skills

10.000 giờ

Trong cuốn sách Những kẻ ngoại lai (Outliers), tác giả Malcolm Gladwell tuyên bố rằng phải mất khoảng 10.000 giờ thực hành để đạt được sự thành thạo trong một lĩnh vực. Tuy nhiên, có một số câu hỏi đặt ra là liệu phát hiện cụ thể này có áp dụng cho tất cả các bộ môn/lĩnh vực/kỹ năng hay không? Liệu một người có thể đạt được trình độ cao hơn với số giờ thực hành “những điều đúng đắn” ít hơn hay không?

10.000 giờ là khoảng 417 ngày. Nếu bạn dành 3 giờ mỗi ngày thì sẽ là khoảng 3333 ngày hoặc hơn 9 năm một chút !!!

Theo mình:

  • Vấn đề không phải là 10.000 giờ, đó là một con số tùy ý thôi. Có thể 5.000 giờ hay 20 giờ! Quan điểm của mình là thực hành nhất quán, có kế hoạch rõ ràng, có chủ ý trong một thời gian dài.
  • Để có được bất kỳ kỹ năng nào đều cần có phương pháp học tập đúng đắn, nhận phản hồi về việc học đó để giúp cải thiện những sai lầm, ứng biến và trở nên tốt hơn, sử dụng tài liệu và công cụ học tập chính xác, thực hành nhiều và tiếp tục duy trì động lực để có thể nuôi dưỡng đam mê, để có thể duy trì trong thời gian đủ lâu, để não của bạn hình thành các kết nối thần kinh mới và thay đổi độ dẻo của nó để thích ứng với các kỹ năng mới đang được học.
  • 10.000 giờ không khiến bạn trở thành bậc thầy. 10.000 giờ thực hành nhất quán, học hỏi các khía cạnh nâng cao hơn và áp dụng điều đó vào thực tế của bạn có thể sẽ khiến bạn có kỹ năng cao trong chủ đề của mình. Bạn phải có động lực để thực hiện thử thách.
Bạn sẽ tiến xa hơn rất nhiều nếu bạn biết thế mạnh tự nhiên của mình là gì và xây dựng dựa trên những điểm mạnh đó.

– The end –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s